Al bijna mijn hele leven lang heb ik veel belangstelling gehad voor geloof, zingeving en spiritualiteit.’ Wat is het dat een mens beweegt om telkens op zoek te gaan naar dat wat niet zomaar tastbaar is, maar wel voelbaar? Wat maakt ieder mens een prachtig uniek wezen in onze schepping?’

Mijn antwoorden zoek ik in de Bijbel, dat boek is voor mij een richtingwijzer in het leven.

Na mijn middelbare school ben ik de opleiding voor kleuterleidster gaan volgen. Als groepsleerkracht kreeg ik steeds meer belangstelling voor de kinderen die in de knel zitten. Kinderen met vaak andere talenten. Zij stalen mijn hart!
Wie ben ik?
Daarnaast begon ik godsdienstles te geven. En nu, na 30 jaar, kan ik me nog telkens opnieuw verwonderen over de manier waarop kinderen in het leven staan!

Eén van mijn lijfspreuken is dan ook: “Laat het kind in je, niet verloren gaan!”
In juni 2006 studeerde ik als pastor cum laude af aan Windesheim te Zwolle.
Sindsdien leg ik me toe op het pastorale begeleiden van vooral jonge mensen en mensen met een verstandelijke beperking. Ik zoek naar geloofswegen via rituelen,  via gesprekken, via spel en verhalen omdat  ieder  mensenkind er mag zijn. In Gods schepping is ieder mens uniek!

Ik combineer mijn twee opleidingen daar waar het kan. Daarom ben ik inzetbaar in zeer verschillende situaties. Soms ligt  het accent meer op het onderwijskundige aspect en op andere momenten meer bij het geloofsaspect. Zo begeleid ik kinderen en jonge mensen met  sociale vaardigheden of training rondom de planning van hun huiswerk of leerproblemen.

Daarnaast ontwikkel ik projecten voor geloofsopvoeding voor kerkelijke instellingen of scholen.  Het ene project is een coachingtraject van enkele dagdelen, andere projecten zijn het ontwikkelen van materialen, spellen of lessen voor levensbeschouwelijke organisaties.