Nascholing  voor
GVO-docenten,
voor PCGVO

2008- heden
In opdracht voor pcgvo gaf ik verschillende nascholingen oa:

-Symbolen en rituelen. In deze nascholing werd aandacht gegeven aan de
manier waarop je kinderen gevoelig kunt maken voor symbooltaal en de
betekenis van rituelen.

-Hallo Wereld. Tijdens deze nascholing werd uitgelegd op welke manier
HVO en GVO geïntegreerd kunnen worden in centrale thema’s waarin ook
de groepsleerkrachten een rol spelen. Hallo Wereld is één van de vier
pilots van het dienstencentrum HVO/GVO .

-Morele dilemma’s.  Een nascholing vol ideeën op welke manier kunnen
leren omgaan met dilemma’s.

- Intervisie. Als intervisor aanwezig tijdens een intervisie voor GVO-
docenten
www.pcgvo.nl
Uurtje Feest
voor de PKNkerk te Bant

Voorjaar 2015
Tijdens een traject van enkele avonden is een format ontwikkeld voor
een nieuwe manier van samenvieren waarbij kinderen een centrale rol
hebben.
UurtjeFeest start altijd met creativiteit waarna er een bezinnend moment
is. Het eindigt met samen iets eten of drinken.
www.bantsiliek.nl
Hallo Wereld
voor GVO/HVO en stichting
Op Kop

2013 - heden
Hallo Wereld is een project waar de openbare school, de lessen
burgerschap, sociale vaardigheden, geestelijke stromingen, hvo en gvo
combineren. Er wordt thematisch (samen)gewerkt door de
vakleerkrachten en de groepsleerkracht.
Kinderen leren op deze manier nog beter om met respect om te gaan met
elkaar en de wereld om hen heen.
http://www.aremberg.nl/
De Levensjas in het
speciaal onderwijs,
voor stichting De Levensjas

Najaar 2014
Nadat in 2008 De levensjas in het reguliere basisonderwijs vorm kreeg,
werd het nu tijd voor het speciaal onderwijs. Het format is gelijk gebleven
maar de materialen zijn voor deze doelgroep aangepast.
www.delevensjas.nl
Op pad met…
voor het Nederlands
Bijbelgenootschap

2013
Op pad met… is een bijbels-doe-spel voor jonge kinderen en hun (groot)
ouders. Kinderen horen een Bijbelverhaal en volgen daarna een pad van
gekleurde stippen. Daarbij komen ze langs verschillende stations waar
iets over het verhaal te beleven valt.
Het spel werkt aan de ouder/kind relatie en werkt mee aan de
geloofsopvoeding.


www.bijbelgenootschap.nl
De wereld van
verschil
voor het Netwerk
Palliatieve Zorg Flevoland

2011
‘De wereld van verschil’ is een ‘cadeautje’ voor kinderen binnen
gezinnen waar iemand gaat sterven of wanneer iemand gestorven is. Het
helpt kinderen om te praten over het verlies en het verdriet. Het
stimuleert om juist nu nog mooie herinneringen te verzamelen die je
kunnen troosten.
www.dewereldvanverschil.nl
Auteur : Kind op
Maandag
voor uitgeverij Kwintessens

2008 - heden
Kind op Maandag is een godsdienstmethode voor het christelijk
onderwijs. Nadat ik eerst voor de groepen 5 en 6 heb geschreven. Schrijf
ik tegenwoordig voor de groepen 3 en 4.
Voor ieder nummer schrijf ik twee complete lesweken met daarin enkele
bijbelverhalen, een introverhaal en diverse suggesties voor verdieping
van het thema van de week.


www.kindopmaandag.nl
Auteur : IKOS
onderwijs en het
GVOplein
voor het Centrum voor
Levensbeschouwing

2006 -heden


IKOS en het GVOplein geven gezamenlijk het onderwijsblad IKOS uit.
Daarin staan lessen, achtergrondinformatie en suggesties voor het GVO
onderwijs.
www.gvoplein.nl
www.ikos.nl

Ontwerper: Kleur in
de kerk
voor uitgeverij Kwintessens

2009 -heden


Kleur in de kerk is een tijdschrift met verwerkingsbladen, passend bij het
rooster van de eerste dag en het tijdschrift Kind op Zondag.
www.kindopzondag.nl
De Levensjas
voor Netwerk Palliatieve
zorg Flevoland

2008-heden
De Levensjas is een onderwijsproject waarbij kinderen nadenken over
verlies, rouw en verdriet. Kinderen ontvangen een korte voorstelling en
maken met de klas een herinnering-tentoonstelling.

Ik ben bestuurslid van de stichting maar geef ook trainingen aan nieuwe
gastdocenten.


www.delevensjas.nl
Kerkelijk jeugdwerker
voor de gereformeerde kerk
te Hasselt

2006 - 2008
Verantwoordelijk voor al het jeugd- en jongerenwerk van de
gereformeerde kerk te Hasselt.
www.pknhasselt.nl