Cursus:  Bijbelverhaal vertellen
Zodra mensen met elkaar in contact komen, vertellen ze elkaar verhalen. Verhalen ontroeren, amuseren, geven ervaringen door, leren anderen en geven geschiedenis door.
Bijbelverhalen zijn bijzondere verhalen. Ze laten de luisteraar geloofservaringen meebeleven.
De workshop kan plaatsvinden op individuele basis of in groepen.
De kostprijs is afhankelijk van de groepsgrootte.
Deze workshop is goed bruikbaar als toerustingdag voor kinderwerkteams.

Indien gewenst kan er ook voor een lunch worden gezorgd.

Hoe vertel je bijbelse verhalen?
Veel leiders van zondagsscholen, kindernevendiensten, docenten, predikanten en anderen vragen zich dat af.
Op welke manier bereid ik het verhaal voor zodat het voor mijn toehoorders gaat leven? Op welke manier bereid ik het verhaal voor zodat ik plezier krijg in het vertellen van verhalen?
Aan de hand van theorie en enkele werkbladen wordt er een avond/dag, onder professionele leiding, in kleine groepjes geoefend in het leren vertellen van bijbelverhalen.

Aan het eind van de avond/dag kan iedere deelnemer zijn of haar verhaal aan één andere deelnemer vertellen.


Cursussen en begeleiding voor volwassenen

Naast mijn werk met kinderen, heb ik ook enkele vaststaande cursussen voor volwassenen. Daarnaast kan ik een begeleidingstraject opzetten voor kinderwerk in kerken, daarvoor zal eerst een intake gesprek plaatsvinden waarbij de hulpvraag duidelijk naar voren komt.
Cursus Bibliodrama

Bibliodrama is kort gezegd: spelen met Bijbelverhalen.
Je speelt samen of alleen een Bijbelverhaal. Daarbij doe je ontdekkingen over de Bijbelse mensen in het verhaal maar ook ontdek nieuwe dingen in jezelf.
Ben jij net zo ongelovig als Thomas of ga je, net als Sara, met Abram mee naar het beloofde land?
Al spelend neem je beslissingen en denk je na.
Soms wil je een stukje Bijbelverhaal op verschillende manieren spelen, dat kan, dat mag!
Bibliodrama speel je voor jezelf en niet voor publiek. Aan het eind van de workshop, praat je kort samen over alle belevenissen.

Bibliodrama kan ik aanbieden als een eenmalige workshop en als een korte cursus.


Cursus Bibliodans

Ooit een Bijbelverhaal gedanst? Dat kan met bibliodans!
Je lijf danst en beeldt daarbij je gevoel uit.
Bibliodans begint altijd met een warming up.
Daarna hoor je of lees je een Bijbelverhaal.
Je denkt na welke woorden je wilt uitbeelden door ze te dansen. Muziek ondersteunt je dans.
Bibliodans valt onder vrije dansexpressie. Je leert geen vaste pasjes maar bent helemaal vrij in je bewegingen.

Je danst voor jezelf en niet voor publiek. Aan het eind van de workshop, praat je kort samen over alle dansbelevenissen.

Bibliodans kan ik aanbieden als een eenmalige workshop en als korte cursus.