Soms heeft een kind een steuntje in de rug nodig.

Omdat het niet lekker loopt op school of omdat het kind vragen heeft die niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Tijdens individuele begeleiding wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van het kind.
Dat gaat veelal spelend of knutselend.
Kindercoaching
Soms trekken we er samen op uit of praten we. Maar altijd staat het kind centraal, zijn of haar goede kwaliteiten staan voorop. Ieder kind is uniek! Daarom is de begeleiding persoonlijk en niet vastomlijnd.


Tijdens een intakegesprek wordt het doel van de begeleiding vastgelegd.

Soms bekostiging via een PGB mogelijk.