Kerkelijke Vieringen

Regelmatig ga ik voor bij kerkelijke vieringen.
Het liefst gezinsvieringen of kindervieringen.

In overleg met een voorbereidingscommissie wordt het thema bepaald.

Een viering is nooit alleen monoloog, er wordt gezocht naar een moment waarop mensen kunnen reageren op dat wat hen bezighoudt.

Soms kan dat door kort samen te overleggen met degene die naast je zit.
Een andere keer is er tijdens de viering een Heilige Chaos waarbij iedereen letterlijk in de benen komt om te reageren op het onderwerp.
Of wordt er samen een gedicht of psalm gemaakt tijdens de dienst.

Ik ben als kinderpastor niet verbonden aan een kerkelijke gemeente.
Persoonlijk ben ik lid van de PKN-kerk te Kraggenburg.