Waar gaat mijn konijn naar toe als hij dood is?
Wat wordt er gevierd met Pasen?
Waarom valt Pinksteren altijd op zondag?
En waarom hebben sommige mensen een visje achter op hun auto?

Als u wilt, kan uw kind onder schooltijd nadenken en praten met klasgenoten over dit soort vragen.

Dat gebeurt in het godsdienstig vormingsonderwijs. Als u erom vraagt, regelt de school dat voor uw kind.
Het is een recht dat u als ouder heeft. Ik ben één van de docenten die iedere week op openbare basisscholen een les godsdienstig vormingsonderwijs verzorgen.
Het is niet mijn bedoeling om kinderen tot een geloof te bekeren.
Mijn doel is: kinderen te laten nadenken over het leven en de maatschappij.
Godsdienstig vormingsonderwijs op de openbare school
Hoe kun je zo leven dat je oog hebt voor je medemens?
Kinderen leren door de lessen over allerlei culturen en geloven.

Extra info rondom GVO is te vinden op:

www.pcgvo.nl
www.gvoenhvo.nl
www.gvo-plein.nl


GVO-les suggesties:
Verhalend Ontwerp: de talenten
Project over Simson

Filmpje Godsdienstig Vormingsonderwijs: